Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-10-15

  Nowy sposób współpracy urzędu pracy z osobą bezrobotną

  Od dnia 27 maja 2014 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profi lowaniu pomocy dla każdej osoby bezrobotnej.
  W niniejszej ulotce znajdziesz wyjaśnienie czym jest profi lowanie pomocy i jaki jest jego cel.
  Pamiętaj również, że zawsze możesz poprosić o dodatkowe informacje na temat profi lowania pomocy w swoim urzędzie pracy.

 • 2014-09-03

  Zaproszenie do współpracy

  Informuję, iż Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie posiada dodatkowe środki na formy aktywizacji osób bezrobotnych wymienione w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, zarówno pracodawców jak i osoby bezrobotne do kontaktu z  tut. Urzędem.

 • 2014-07-22

  OGŁOSZENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób w wieku 45 lat i więcej, będących pracownikami lub pracodawcami.

   

   


   

 • 2014-07-15

  OGŁOSZENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, iż posiada środki finansowe z PFRON dla pracodawców na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Termin składania wniosków do 31 lipca 2014r.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 81 852-65-22, lub osobiście w CAZ, II piętro pokój nr 154.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji