Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-09-03

  Zaproszenie do współpracy

  Informuję, iż Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie posiada dodatkowe środki na formy aktywizacji osób bezrobotnych wymienione w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, zarówno pracodawców jak i osoby bezrobotne do kontaktu z  tut. Urzędem.

 • 2014-07-22

  OGŁOSZENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób w wieku 45 lat i więcej, będących pracownikami lub pracodawcami.

   

   


   

 • 2014-07-15

  OGŁOSZENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, iż posiada środki finansowe z PFRON dla pracodawców na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Termin składania wniosków do 31 lipca 2014r.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 81 852-65-22, lub osobiście w CAZ, II piętro pokój nr 154.

 • 2014-06-27

  Informacja

  W związku z pozyskaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie dodatkowych środków finansowych z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zapraszamy pracodawców i bezrobotnych do zgłaszania swoich potrzeb na określone formy aktywizacji zawodowej.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji