Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-05-22

Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie przeglądu i legalizacji gaśnic

Powiatowy Urzędu Pracy w Lubartowie, zaprasza zainteresowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego do składania ofert cenowych na dokonanie przeglądu technicznego, czynności konserwacyjnych i napraw gaśnic znajdujących się na wyposażeniu tutejszego Urzędu oraz w Oddziale w Kocku oraz pomiaru ciśnienia i wydajności wody w dwóch hydrantach wewnętrznych.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie przeglądu i legalizacji gaśnic
2015-05-12

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o odbycie stażu przez osoby bezrobotne

Informacja

w sprawie przyjmowania wniosków o odbycie stażu przez osoby bezrobotne

 

Uprzejmie informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie posiada środki finansowe na organizację staży realizowanych w ramach  projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I)” Poddziałanie  1. 1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   2014- 2020.

W ramach w/w programu mogą być realizowane staże dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. na okres

6 miesięcy pod warunkiem zapewnienia zatrudnienia po odbytym stażu na okres co najmniej 3 miesięcy.

W związku z tym zapraszam pracodawców oraz  osoby bezrobotne do zgłaszania swoich potrzeb

 w zakresie organizacji staży.

 Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Lubartowie:

  1. Miasto Lubartów, Gmina Kamionka, Michów, Abramów pod nr telefonu (81) 852-65-25, lub osobiście pok. 17;
  2. Gmina Serniki pod nr telefonu (81) 852-65-24, lub osobiście pok. 23;
  3. Gmina Firlej i Ostrówek pod nr telefonu (81) 852-65-22 lub 21, lub osobiście pok. 153
    lub 154;
  4. Gmina Lubartów  pod nr telefonu (81) 852-65-17, lub osobiście pok. 155;
  5. Gmina Ostrów Lubelski, Niedźwiada i Uścimów pod nr telefonu (81) 854-60-54, lub osobiście pok. 251;
  6. Gmina Jeziorzany i Kock pod nr telefonu (81) 859-20-00, lub osobiście w Oddziale PUP
    w Kocku;

 

 

                                                                                                        p.o.  Dyrektora

                                                                                                           Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie

                                                                                                          Beata Pankowska

                                                    

   

 

2015-03-23

Ogłoszenie

W związku z Zarządzeniem NR 6/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie z dnia 20 lutego 2015r. dotyczącego dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie i Oddziale w Kocku, informuję że Urząd w dniu 3 kwietnia 2015r. (piątek) nie pracuje.

2015-03-20

Kiermasz Wielkanocny 2015

Lubartowskie Partnerstwo na rzecz rozwoju

ekonomii społecznej

zaprasza na

KIERMASZ WIELKANOCNY

Czytaj aktualność: Kiermasz Wielkanocny 2015
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji