Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-03-23

Ogłoszenie

W związku z Zarządzeniem NR 6/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie z dnia 20 lutego 2015r. dotyczącego dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie i Oddziale w Kocku, informuję że Urząd w dniu 3 kwietnia 2015r. (piątek) nie pracuje.

2015-03-20

Kiermasz Wielkanocny 2015

Lubartowskie Partnerstwo na rzecz rozwoju

ekonomii społecznej

zaprasza na

KIERMASZ WIELKANOCNY

Czytaj aktualność: Kiermasz Wielkanocny 2015
2015-03-13

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie będzie realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014 – 2020.

 

Projekt realizowany będzie w ramach osi I – osoby młode na rynku pracy.

 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w PUP Lubartów jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, nie pracujące, nie kształcące się w systemie dziennym i nie korzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu.

 

Obecnie trwają działania związane z realizacją w/w projektu.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawców prosimy o zgłaszanie się do tut. Urzędu, do właściwego doradcy klienta, według podziału na gminy.

W ramach projektu planowanymi formami wsparcia będą:

 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia grupowe i indywidualne,
 • bony szkoleniowe,
 • bony zasiedleniowe.

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE

2015-03-12

Informacja

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawcy

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Zapraszam Pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej.

Środki mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w tym:

 • kursy i studia podyplomowe
 • egzaminy
 • badania lekarskie i psychologiczne.

 

            W ramach  KFS sfinansowane będą koszty kształcenia ustawicznego w wysokości:

 

 1. 100 % dla mikroprzedsiębiorstw tj. dla przedsiębiorcy zatrudniającego mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln euro,
 2. 80 %  dla pozostałych pracodawców, pozostałe 20 % pokryje pracodawca z własnych środków.

 

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę  albo miejsce prowadzenia działalności na terenie działania tut. Urzędu do składania wniosków. Wnioski będą rozpatrywane  zgodnie z kolejnością ich wpływu  w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

Nabór wniosków będzie trwał   do wyczerpania  limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (81) 852 – 65 – 21,
 • kontakt e-mailowy: caz@puplubartow.pl
 • kontakt osobisty: pok. Nr 153 - Powiatowy Urząd pracy w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21 – 100 Lubartów.

 

 

 

 

                                                                                    Zastępca Dyrektora

                                                                    Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie

                                                                                     Beata Pankowska

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji