Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-01-18

PO WER

PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Czytaj aktualność: PO WER
2017-01-03

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Starosty Lubartowskiego o naborze kandydatów na członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy w LubartowieW związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubartowie, Starosta Lubartowski, działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lubartowie na 4-letnią kadencję.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
2016-11-18

Szkolenia indywidualne-wolne miejsca!

 

Zapraszamy pracodawców jak i osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami indywidualnymi, organizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj aktualność: Szkolenia indywidualne-wolne miejsca!
2016-11-17

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Czytaj aktualność: KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji