Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-11-20

Staże w ramach projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, iż posiada środki na organizację staży w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)”.

 

Staże organizowane są na okres od 3 do 6 miesięcy, po zakończeniu stażu pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres co najmniej 3 miesięcy. Osoba bezrobotna otrzymuje co miesiąc stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u swojego doradcy klienta, pod numerem telefonu 81 852 65 44; 81 852 65 45 oraz bezpośrednio w pokoju nr 154 lub 155.

 

 

Wnioski o odbycie stażu można pobrać ze strony internetowej oraz w pokoju nr 154 lub 155.

 

 

2017-10-31

Ogłoszenie


Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
2017-10-27

CAZ.381.9.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Czytaj aktualność: CAZ.381.9.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
2017-10-27

CAZ.381.10.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Czytaj aktualność: CAZ.381.10.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji