Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-22

  Informacja

  Pracodawco

   

  Informuję, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został uruchomiony Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

   

  KFS – to nowy instrument polityki rynku pracy, którego celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

   


   

 • 2014-07-15

  OGŁOSZENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, iż posiada środki finansowe z PFRON dla pracodawców na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Termin składania wniosków do 31 lipca 2014r.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 81 852-65-22, lub osobiście w CAZ, II piętro pokój nr 154.

 • 2014-06-27

  Informacja

  W związku z pozyskaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie dodatkowych środków finansowych z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zapraszamy pracodawców i bezrobotnych do zgłaszania swoich potrzeb na określone formy aktywizacji zawodowej.

 • 2014-06-26

  OGŁOSZENIE

  Logotypy


  OGŁOSZENIE

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, iż posiada środki finansowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w tut. Urzędzie i zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.


  O dotację mogą ubiegać się osoby, które nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu systemowego „Aktywnym los sprzyja” Poddziałanie 6.1.3  POKL w latach 2008-2013, w szczególności:

  • Kobiety,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Osoby niepełnosprawne,
  • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

   

  Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 21 500 zł.

  Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 81 852-65-24, lub osobiście w CAZ, pokój nr 23 (parter).

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji