Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9: Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i  oddalonych od rynku pracy, m.in.  poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 118 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z powiatu lubartowskiego do 31.03.2019 r.

CAZ.381.1.2018 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

CAZ.381.2.2018 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

CAZ.381.3.2018 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)