Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi medyczne dla bezrobotnych i poszukujących pracy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie usług medycznych w 2018 roku w zakresie medycyny pracy dla osób bezrobotnych  i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług medycznych dla pracowników

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie w 2018 roku

Staże w ramach projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, iż posiada środki na organizację staży w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)”.

 

Staże organizowane są na okres od 3 do 6 miesięcy, po zakończeniu stażu pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres co najmniej 3 miesięcy. Osoba bezrobotna otrzymuje co miesiąc stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u swojego doradcy klienta, pod numerem telefonu 81 852 65 44; 81 852 65 45 oraz bezpośrednio w pokoju nr 154 lub 155.

 

 

Wnioski o odbycie stażu można pobrać ze strony internetowej oraz w pokoju nr 154 lub 155.

 

 

Ogłoszenie


Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.