Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 62714
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5751
Przyznanie statusu bezrobotnego 3928
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3387
Utrata statusu bezrobotnego 3157
Utrata statusu poszukującego pracy 2590
Rejestracja bezrobotnych 15705
Rejestracja przez Internet 7606
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3788
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9622
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6958
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2836
Rejestracja poszukujących pracy 5676
Rejestracja przez Internet 4458
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2368
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3961
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2233
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5296
Prawa bezrobotnych 5281
Prawa poszukujących pracy 2990
Obowiązki bezrobotnych 3476
Obowiązki poszukujących pracy 2881
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17626
Wysokość świadczeń pieniężnych 7053
Zasiłek dla bezrobotnych 8228
Ubezpieczenie zdrowotne 2957
Dodatek aktywizacyjny 5086
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11328
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4643
Zwrot kosztów przejazdu 4051
Zwrot kosztów zakwaterowania 2960
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3634
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4745
Pożyczka szkoleniowa 4227
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2435
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3414
Inne finansowe formy wsparcia 4742
Bon stażowy 3382
Bon szkoleniowy 2489
Bon na zasiedlenie 2710
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13356
Pośrednictwo pracy krajowe 2659
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2213
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3739
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2780
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 13319
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2669
Staże 7448
Prace interwencyjne 2983
Roboty publiczne 2370
Prace społecznie użyteczne 3773
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2307
Bon stażowy 3277
Bon szkoleniowy 2560
Bon na zasiedlenie 3911
Dokumenty do pobrania 32392
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2219
Agencje zatrudnienia 4301
Inne informacje 3496
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5939
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27828
Zgłoszenie oferty pracy 6050
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3539
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3688
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2888
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10711
Pośrednictwo pracy krajowe 2165
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2008
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2127
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4046
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5081
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2193
Staże 23244
Prace interwencyjne 4838
Roboty publiczne 2086
Prace społecznie użyteczne 3001
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7111
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2430
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2415
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2961
Zwolnienia grupowe 1851
Wysokość świadczeń pieniężnych 4156
Bon zatrudnieniowy 2662
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2862
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1572
Refundacja składek ZUS 2070
Świadczenie Aktywizacyjne 1830
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2733
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2276
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2500
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3127
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1922
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2693
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2188
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2181
Tryb postępowania 2023
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2241
Wymagane dokumenty 2132
Opłaty 2306
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3416
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2075
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2296
Dokumenty do pobrania 19021
Inne informacje 2498
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2997
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 4494
Kontakt do urzędu pracy 57889
Godziny otwarcia 10296
Pracownicy PUP w Lubartowie 3235
Schemat organizacyjny 6672
Kierownictwo Urzędu 7683
Dyrektor Urzędu 6608
Zastępca Dyrektora 5130
Polityka wewnętrzna urzędu 4829
Nabór na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie 4917
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2809
Kwestionariusz osobowy 2570
Oświadczenie 489
Prawo 2145
Wybrane akty prawne 1958
Internetowy System Aktów Prawnych 1926
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4577
CAZ 4567
Programy 4708
PROGRAM SPECJALNY: „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 4977
Projekty EFS 6213
Realizowane 2929
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” 475
„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” 235
Zrealizowane 2744
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II) 1273
Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II) 1027
Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I) 1297
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I).” 1547
"AKADEMIA MOŻLIWOŚCI - IV EDYCJA" 3883
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2014r. 1518
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2013r. 2009
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2012r. 2447
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2011r. 4687
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2010r. 4625
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2009r. 4729
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2008r. 4539
Projekt "Akademia możliwości - III EDYCJA" 6.1.2 PO KL 1935
Projekt "Akademia możliwości – II EDYCJA” 6.1.2 PO KL 4430
Projekt "Akademia możliwości – I EDYCJA" 6.1.2 PO KL 4660
Młode Wilki start zawodowy młodzieży z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.2 3921
Przedwiośnie wsparcie osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.3 2340
Raport z badania ewaluacyjnego projektu systemowego Aktywnym los sprzyja 2508
"Rozwiń skrzydła" w ramach Działania 1.2 i "Wybierz przyszłość" w ramach Działania 1.3 2310
Róbmy swoje, tylko lepiej doskonalenie zawodowe kadr Powiatowego Urzędu Pracy 2186
Analizy i statystyki 4575
Statystyka lokalna 2460
Statystyki lokalne za rok 2007 2419
Statystyki lokalne za rok 2008 2525
Statystyki lokalne za rok 2009 2560
Statystyki lokalne za rok 2010 2595
Statystyki lokalne za rok 2011 1820
Statystyki lokalne za rok 2012 2823
Statystyki lokalne za rok 2013 3080
Statystyki lokalne za rok 2014 2605
Statystyki lokalne za rok 2015 1927
Statystyki lokalne za rok 2016 1338
Statystyki lokalne za rok 2017 506
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4645
Tłumacz języka migowego 701
Przydatne linki 3969
Pytanie do urzędu 3761
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3513
Dokumenty do pobrania 7977
Przetargi 12473
Aktualne 3395
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (CAZ.381.1.2017) 346
CAZ.381.2.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 240
CAZ.3.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 170
CAZ.4.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 133
CAZ.381.5.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 146
CAZ.381.6.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 143
CAZ.381.7.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 122
CAZ.381.8.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 81
CAZ.381.9.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 32
CAZ.381.10.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 34
Zakończone 3226
Przetarg na urządzenia wielofunkcyjne (OA.381.1.2012) 3100
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy albo osób (CAZ.381.3.2013) 2452
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkoleń o tematyce: Kierowca – Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 4980
Archiwum 2787
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkolenia Prawo jazdy kat. C+E z egzaminem państowym (CAZ.381.4.2013) 2697
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2934
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (OA.381.1.2011)) 2348
Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą instalacji i konfiguracji dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie 2416
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Operator koparki (CAZ.DU.381.2.2011) 2721
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Florystyka (CAZ.DU.381.1.2011) 2196
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Etyka i Etykieta (CAZ.ZP.381.1.2011) 2442
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- (OA.381.2.2011)- dostawa macierzy hdwraz z oprogramowaniem 2194
Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania 4077
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - asystentka dyrektora (CAZ.DU-381-7/2010) 2560
Majątek, którym dysponuje PUP Lubartów 2171
Biuletyn Informacji Publicznej 1718
Redakcja Biuletynu 3529
Dostęp do Informacji Publicznej 1731
Instrukcja koryzstania z BIP 2189
Akty prawne 2872
Obowiązujące akty prawne 3167
Kontrole 2022
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 1930
Nagrody i wyróżnienia 2292
Certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2015 1926