Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 64308
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5899
Przyznanie statusu bezrobotnego 4061
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3483
Utrata statusu bezrobotnego 3260
Utrata statusu poszukującego pracy 2679
Rejestracja bezrobotnych 16234
Rejestracja przez Internet 7905
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3921
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9898
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7170
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2951
Rejestracja poszukujących pracy 5825
Rejestracja przez Internet 4588
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2445
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4064
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2299
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5457
Prawa bezrobotnych 5444
Prawa poszukujących pracy 3087
Obowiązki bezrobotnych 3594
Obowiązki poszukujących pracy 2973
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18157
Wysokość świadczeń pieniężnych 7227
Zasiłek dla bezrobotnych 8458
Ubezpieczenie zdrowotne 3052
Dodatek aktywizacyjny 5261
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11717
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4742
Zwrot kosztów przejazdu 4151
Zwrot kosztów zakwaterowania 3041
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3763
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4836
Pożyczka szkoleniowa 4330
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2505
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3521
Inne finansowe formy wsparcia 4862
Bon stażowy 3506
Bon szkoleniowy 2609
Bon na zasiedlenie 2873
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13650
Pośrednictwo pracy krajowe 2733
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2299
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3829
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2869
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 13715
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2761
Staże 7603
Prace interwencyjne 3090
Roboty publiczne 2461
Prace społecznie użyteczne 3869
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2394
Bon stażowy 3398
Bon szkoleniowy 2681
Bon na zasiedlenie 4153
Dokumenty do pobrania 33376
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2291
Agencje zatrudnienia 4428
Inne informacje 3599
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6088
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28746
Zgłoszenie oferty pracy 6222
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3660
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3785
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2977
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11057
Pośrednictwo pracy krajowe 2248
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2079
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2198
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4211
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5282
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2298
Staże 23632
Prace interwencyjne 4963
Roboty publiczne 2184
Prace społecznie użyteczne 3053
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7298
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2508
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2495
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3054
Zwolnienia grupowe 1913
Wysokość świadczeń pieniężnych 4245
Bon zatrudnieniowy 2778
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2973
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1665
Refundacja składek ZUS 2170
Świadczenie Aktywizacyjne 1947
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2819
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2350
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2569
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3186
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1984
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2821
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2315
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2280
Tryb postępowania 2110
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2347
Wymagane dokumenty 2229
Opłaty 2374
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3496
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2155
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2408
Praca sezonowa 34
Dokumenty do pobrania 19925
Inne informacje 2577
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3096
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 4618
Kontakt do urzędu pracy 59404
Godziny otwarcia 10633
Pracownicy PUP w Lubartowie 3516
Schemat organizacyjny 6883
Kierownictwo Urzędu 7876
Dyrektor Urzędu 6792
Zastępca Dyrektora 5266
Polityka wewnętrzna urzędu 4971
Nabór na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie 5058
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2912
Kwestionariusz osobowy 2679
Oświadczenie 604
Prawo 2217
Wybrane akty prawne 2022
Internetowy System Aktów Prawnych 1996
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4650
CAZ 4688
Programy 4848
PROGRAM SPECJALNY: „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 5092
Projekty EFS 6407
Realizowane 3043
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” 581
„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” 328
Zrealizowane 2837
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II) 1375
Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II) 1132
Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I) 1388
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I).” 1681
"AKADEMIA MOŻLIWOŚCI - IV EDYCJA" 3993
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2014r. 1595
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2013r. 2095
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2012r. 2525
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2011r. 4783
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2010r. 4715
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2009r. 4827
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2008r. 4639
Projekt "Akademia możliwości - III EDYCJA" 6.1.2 PO KL 2030
Projekt "Akademia możliwości – II EDYCJA” 6.1.2 PO KL 4529
Projekt "Akademia możliwości – I EDYCJA" 6.1.2 PO KL 4738
Młode Wilki start zawodowy młodzieży z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.2 4020
Przedwiośnie wsparcie osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.3 2440
Raport z badania ewaluacyjnego projektu systemowego Aktywnym los sprzyja 2612
"Rozwiń skrzydła" w ramach Działania 1.2 i "Wybierz przyszłość" w ramach Działania 1.3 2400
Róbmy swoje, tylko lepiej doskonalenie zawodowe kadr Powiatowego Urzędu Pracy 2266
Analizy i statystyki 4737
Statystyka lokalna 2554
Statystyki lokalne za rok 2007 2517
Statystyki lokalne za rok 2008 2622
Statystyki lokalne za rok 2009 2651
Statystyki lokalne za rok 2010 2700
Statystyki lokalne za rok 2011 1902
Statystyki lokalne za rok 2012 2907
Statystyki lokalne za rok 2013 3164
Statystyki lokalne za rok 2014 2702
Statystyki lokalne za rok 2015 2032
Statystyki lokalne za rok 2016 1446
Statystyki lokalne za rok 2017 638
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4816
Tłumacz języka migowego 813
Przydatne linki 4103
Pytanie do urzędu 3888
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3631
Dokumenty do pobrania 8186
Przetargi 12656
Aktualne 3500
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi medyczne dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług medycznych dla pracowników 9
Zakończone 3306
Archiwum 2874
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (CAZ.381.1.2017) 454
CAZ.381.2.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 316
CAZ.3.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 248
CAZ.4.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 217
CAZ.381.5.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 225
CAZ.381.6.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 218
CAZ.381.8.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 158
CAZ.381.7.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 194
CAZ.381.10.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 119
CAZ.381.9.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 104
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy albo osób (CAZ.381.3.2013) 2541
Przetarg na urządzenia wielofunkcyjne (OA.381.1.2012) 3213
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkoleń o tematyce: Kierowca – Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 5081
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkolenia Prawo jazdy kat. C+E z egzaminem państowym (CAZ.381.4.2013) 2803
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 3024
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (OA.381.1.2011)) 2450
Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą instalacji i konfiguracji dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie 2527
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Operator koparki (CAZ.DU.381.2.2011) 2807
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Florystyka (CAZ.DU.381.1.2011) 2294
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Etyka i Etykieta (CAZ.ZP.381.1.2011) 2531
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- (OA.381.2.2011)- dostawa macierzy hdwraz z oprogramowaniem 2272
Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania 4202
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - asystentka dyrektora (CAZ.DU-381-7/2010) 2646
Majątek, którym dysponuje PUP Lubartów 2229
Biuletyn Informacji Publicznej 1778
Redakcja Biuletynu 3612
Dostęp do Informacji Publicznej 1791
Instrukcja koryzstania z BIP 2252
Akty prawne 2955
Obowiązujące akty prawne 3280
Partnerstwo 73
Konferencja 22 listopada 2017 r. 75
Kontrole 2071
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 1988
Nagrody i wyróżnienia 2386
Certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2015 2018