Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 59838
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5355
Przyznanie statusu bezrobotnego 3653
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3128
Utrata statusu bezrobotnego 2927
Utrata statusu poszukującego pracy 2398
Rejestracja bezrobotnych 14682
Rejestracja przez Internet 7051
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3507
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9039
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6535
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2626
Rejestracja poszukujących pracy 5352
Rejestracja przez Internet 4171
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2210
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3707
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2076
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4979
Prawa bezrobotnych 4922
Prawa poszukujących pracy 2773
Obowiązki bezrobotnych 3252
Obowiązki poszukujących pracy 2716
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16648
Wysokość świadczeń pieniężnych 6666
Zasiłek dla bezrobotnych 7776
Ubezpieczenie zdrowotne 2777
Dodatek aktywizacyjny 4794
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10517
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4428
Zwrot kosztów przejazdu 3812
Zwrot kosztów zakwaterowania 2778
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3385
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4523
Pożyczka szkoleniowa 3997
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2275
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3214
Inne finansowe formy wsparcia 4524
Bon stażowy 3134
Bon szkoleniowy 2258
Bon na zasiedlenie 2366
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12706
Pośrednictwo pracy krajowe 2464
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2059
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3577
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2603
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 12584
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2461
Staże 7091
Prace interwencyjne 2774
Roboty publiczne 2192
Prace społecznie użyteczne 3580
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2151
Bon stażowy 3043
Bon szkoleniowy 2335
Bon na zasiedlenie 3480
Dokumenty do pobrania 30509
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2039
Agencje zatrudnienia 4044
Inne informacje 3288
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5626
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26091
Zgłoszenie oferty pracy 5718
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3290
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3509
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2697
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10039
Pośrednictwo pracy krajowe 2014
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1868
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1989
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3765
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4779
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2009
Staże 22018
Prace interwencyjne 4456
Roboty publiczne 1932
Prace społecznie użyteczne 2836
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6672
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2266
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2261
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2760
Zwolnienia grupowe 1733
Wysokość świadczeń pieniężnych 3966
Bon zatrudnieniowy 2454
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2622
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1406
Refundacja składek ZUS 1892
Świadczenie Aktywizacyjne 1649
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2579
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2143
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2347
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2972
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1801
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2495
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2036
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2042
Tryb postępowania 1845
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2072
Wymagane dokumenty 1948
Opłaty 2178
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3251
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1923
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2112
Dokumenty do pobrania 17464
Inne informacje 2309
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2800
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 4225
Kontakt do urzędu pracy 54829
Godziny otwarcia 9477
Pracownicy PUP w Lubartowie 2725
Schemat organizacyjny 6299
Kierownictwo Urzędu 7340
Dyrektor Urzędu 6277
Zastępca Dyrektora 4868
Polityka wewnętrzna urzędu 4492
Nabór na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie 4597
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2629
Kwestionariusz osobowy 2380
Oświadczenie 305
Prawo 2013
Wybrane akty prawne 1832
Internetowy System Aktów Prawnych 1773
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4375
CAZ 4326
Programy 4436
PROGRAM SPECJALNY: „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 4755
Projekty EFS 5886
Realizowane 2737
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” 279
„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” 76
Zrealizowane 2561
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II) 1102
Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II) 847
Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I) 1132
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I).” 1381
"AKADEMIA MOŻLIWOŚCI - IV EDYCJA" 3662
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2014r. 1347
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2013r. 1831
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2012r. 2279
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2011r. 4475
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2010r. 4401
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2009r. 4548
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2008r. 4351
Projekt "Akademia możliwości - III EDYCJA" 6.1.2 PO KL 1738
Projekt "Akademia możliwości – II EDYCJA” 6.1.2 PO KL 4222
Projekt "Akademia możliwości – I EDYCJA" 6.1.2 PO KL 4496
Młode Wilki start zawodowy młodzieży z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.2 3695
Przedwiośnie wsparcie osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.3 2166
Raport z badania ewaluacyjnego projektu systemowego Aktywnym los sprzyja 2325
"Rozwiń skrzydła" w ramach Działania 1.2 i "Wybierz przyszłość" w ramach Działania 1.3 2140
Róbmy swoje, tylko lepiej doskonalenie zawodowe kadr Powiatowego Urzędu Pracy 2019
Analizy i statystyki 4297
Statystyka lokalna 2300
Statystyki lokalne za rok 2007 2241
Statystyki lokalne za rok 2008 2338
Statystyki lokalne za rok 2009 2398
Statystyki lokalne za rok 2010 2415
Statystyki lokalne za rok 2011 1652
Statystyki lokalne za rok 2012 2665
Statystyki lokalne za rok 2013 2886
Statystyki lokalne za rok 2014 2428
Statystyki lokalne za rok 2015 1751
Statystyki lokalne za rok 2016 1133
Statystyki lokalne za rok 2017 280
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4357
Tłumacz języka migowego 518
Przydatne linki 3748
Pytanie do urzędu 3525
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3293
Dokumenty do pobrania 7543
Przetargi 12013
Aktualne 3206
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (CAZ.381.1.2017) 168
CAZ.381.2.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 88
CAZ.3.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 27
CAZ.4.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 1
CAZ.381.5.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 1
CAZ.381.6.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 1
Zakończone 3046
Przetarg na urządzenia wielofunkcyjne (OA.381.1.2012) 2909
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy albo osób (CAZ.381.3.2013) 2291
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkoleń o tematyce: Kierowca – Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 4773
Archiwum 2629
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkolenia Prawo jazdy kat. C+E z egzaminem państowym (CAZ.381.4.2013) 2510
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2754
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (OA.381.1.2011)) 2169
Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą instalacji i konfiguracji dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie 2260
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Operator koparki (CAZ.DU.381.2.2011) 2556
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Florystyka (CAZ.DU.381.1.2011) 2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Etyka i Etykieta (CAZ.ZP.381.1.2011) 2263
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- (OA.381.2.2011)- dostawa macierzy hdwraz z oprogramowaniem 2038
Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania 3853
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - asystentka dyrektora (CAZ.DU-381-7/2010) 2377
Majątek, którym dysponuje PUP Lubartów 2051
Biuletyn Informacji Publicznej 1597
Redakcja Biuletynu 3347
Dostęp do Informacji Publicznej 1625
Instrukcja koryzstania z BIP 2035
Akty prawne 2697
Obowiązujące akty prawne 2989
Kontrole 1908
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 1812
Nagrody i wyróżnienia 2080
Certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2015 1748