Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 61212
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5540
Przyznanie statusu bezrobotnego 3784
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3253
Utrata statusu bezrobotnego 3030
Utrata statusu poszukującego pracy 2496
Rejestracja bezrobotnych 15144
Rejestracja przez Internet 7303
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3627
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9297
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6740
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2729
Rejestracja poszukujących pracy 5507
Rejestracja przez Internet 4299
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2283
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3834
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2152
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5120
Prawa bezrobotnych 5076
Prawa poszukujących pracy 2875
Obowiązki bezrobotnych 3360
Obowiązki poszukujących pracy 2800
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17067
Wysokość świadczeń pieniężnych 6867
Zasiłek dla bezrobotnych 7995
Ubezpieczenie zdrowotne 2874
Dodatek aktywizacyjny 4921
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10921
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4539
Zwrot kosztów przejazdu 3920
Zwrot kosztów zakwaterowania 2867
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3511
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4614
Pożyczka szkoleniowa 4103
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2358
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3318
Inne finansowe formy wsparcia 4626
Bon stażowy 3267
Bon szkoleniowy 2367
Bon na zasiedlenie 2515
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12976
Pośrednictwo pracy krajowe 2553
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2136
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3664
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2686
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 12943
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2554
Staże 7258
Prace interwencyjne 2864
Roboty publiczne 2281
Prace społecznie użyteczne 3670
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2224
Bon stażowy 3151
Bon szkoleniowy 2441
Bon na zasiedlenie 3653
Dokumenty do pobrania 31476
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2136
Agencje zatrudnienia 4167
Inne informacje 3395
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5785
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27029
Zgłoszenie oferty pracy 5873
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3409
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3605
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2783
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10361
Pośrednictwo pracy krajowe 2088
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1934
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2054
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3909
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4934
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2096
Staże 22623
Prace interwencyjne 4652
Roboty publiczne 2008
Prace społecznie użyteczne 2929
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6876
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2334
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2329
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2846
Zwolnienia grupowe 1789
Wysokość świadczeń pieniężnych 4058
Bon zatrudnieniowy 2551
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2744
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1487
Refundacja składek ZUS 1974
Świadczenie Aktywizacyjne 1728
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2648
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2207
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2427
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3060
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1858
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2593
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2111
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2113
Tryb postępowania 1937
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2157
Wymagane dokumenty 2036
Opłaty 2243
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3341
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1996
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2213
Dokumenty do pobrania 18322
Inne informacje 2397
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2888
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 4372
Kontakt do urzędu pracy 56397
Godziny otwarcia 9879
Pracownicy PUP w Lubartowie 2978
Schemat organizacyjny 6481
Kierownictwo Urzędu 7505
Dyrektor Urzędu 6438
Zastępca Dyrektora 4994
Polityka wewnętrzna urzędu 4662
Nabór na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie 4765
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2717
Kwestionariusz osobowy 2473
Oświadczenie 395
Prawo 2077
Wybrane akty prawne 1893
Internetowy System Aktów Prawnych 1846
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4483
CAZ 4444
Programy 4569
PROGRAM SPECJALNY: „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 4866
Projekty EFS 6026
Realizowane 2826
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” 363
„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” 148
Zrealizowane 2653
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II) 1190
Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II) 935
Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I) 1209
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I).” 1470
"AKADEMIA MOŻLIWOŚCI - IV EDYCJA" 3767
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2014r. 1431
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2013r. 1922
Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2012r. 2364
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2011r. 4579
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2010r. 4505
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2009r. 4632
Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2008r. 4436
Projekt "Akademia możliwości - III EDYCJA" 6.1.2 PO KL 1832
Projekt "Akademia możliwości – II EDYCJA” 6.1.2 PO KL 4315
Projekt "Akademia możliwości – I EDYCJA" 6.1.2 PO KL 4581
Młode Wilki start zawodowy młodzieży z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.2 3810
Przedwiośnie wsparcie osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.3 2253
Raport z badania ewaluacyjnego projektu systemowego Aktywnym los sprzyja 2418
"Rozwiń skrzydła" w ramach Działania 1.2 i "Wybierz przyszłość" w ramach Działania 1.3 2227
Róbmy swoje, tylko lepiej doskonalenie zawodowe kadr Powiatowego Urzędu Pracy 2110
Analizy i statystyki 4427
Statystyka lokalna 2378
Statystyki lokalne za rok 2007 2331
Statystyki lokalne za rok 2008 2432
Statystyki lokalne za rok 2009 2483
Statystyki lokalne za rok 2010 2512
Statystyki lokalne za rok 2011 1731
Statystyki lokalne za rok 2012 2739
Statystyki lokalne za rok 2013 2983
Statystyki lokalne za rok 2014 2512
Statystyki lokalne za rok 2015 1836
Statystyki lokalne za rok 2016 1239
Statystyki lokalne za rok 2017 391
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4489
Tłumacz języka migowego 611
Przydatne linki 3860
Pytanie do urzędu 3637
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3397
Dokumenty do pobrania 7763
Przetargi 12244
Aktualne 3306
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (CAZ.381.1.2017) 241
CAZ.381.2.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 162
CAZ.3.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 93
CAZ.4.2017 Ogłoszenie na usługi społeczne 62
CAZ.381.5.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 71
CAZ.381.6.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 71
CAZ.381.7.2017 ogłoszenie na usługi społeczne 56
CAZ.381.8.2017 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 12
Zakończone 3131
Przetarg na urządzenia wielofunkcyjne (OA.381.1.2012) 3008
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy albo osób (CAZ.381.3.2013) 2358
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkoleń o tematyce: Kierowca – Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 4884
Archiwum 2705
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkolenia Prawo jazdy kat. C+E z egzaminem państowym (CAZ.381.4.2013) 2597
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2843
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (OA.381.1.2011)) 2259
Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą instalacji i konfiguracji dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie 2345
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Operator koparki (CAZ.DU.381.2.2011) 2646
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Florystyka (CAZ.DU.381.1.2011) 2102
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Etyka i Etykieta (CAZ.ZP.381.1.2011) 2346
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- (OA.381.2.2011)- dostawa macierzy hdwraz z oprogramowaniem 2113
Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania 3966
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - asystentka dyrektora (CAZ.DU-381-7/2010) 2464
Majątek, którym dysponuje PUP Lubartów 2108
Biuletyn Informacji Publicznej 1655
Redakcja Biuletynu 3437
Dostęp do Informacji Publicznej 1672
Instrukcja koryzstania z BIP 2118
Akty prawne 2780
Obowiązujące akty prawne 3072
Kontrole 1960
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 1861
Nagrody i wyróżnienia 2188
Certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2015 1828